TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

Tuyên bố chính sách về quyền riêng tư này giải thích các chính sách và cách thực hành của chúng tôi trong việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này. Bằng việc sử dụng website này, quý vị đã chấp thuận cho phép chúng tôi một cách vô điều kiện được thu thập, lưu trữ, sử dụng các thông tin cá nhân của quý vị theo những điều khoản được quy định dưới đây. Chúng tôi, Vietnam Tourism Research coi trọng quyền riêng tư cá nhân. Chúng tôi khuyến nghị việc đọc hiểu kĩ lưỡng các điều khoản chính sách về quyền riêng tư cá nhân được quy định trong Tuyên bố chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Tuyên bố này sẽ hỗ trợ quý vị hiểu biết cách thức quản lý thông tin cá nhân trong quá trình sử dụng website của chúng tôi.

1.     Quy định chung

Trong Tuyên bố chính sách về quyền riêng tư này, các từ ngữ “chúng tôi”, “của chúng tôi” được hiểu là Vietnam Tourism Research.

2.    Thu thập thông tin

Thông tin cá nhân là tất cả những thông tin mô tả các nhận diện về một cá nhân như tên, địa chỉ, địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại.

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân nhất định (bao gồm nhưng không giới hạn tên, địa chỉ hộp thư điện tử, số điện thoại và địa chỉ liên hệ) khi quý vị sử dụng website của chúng tôi. Quý vị có toàn quyền quyết định việc không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp quý vị không cung cấp, chúng tôi có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào một số thông tin và dịch vụ nhất định.

Trong trường hợp quý vị truy cập website của chúng tôi để sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, báo cáo của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền được yêu cầu và thu thập các thông tin nhất định bao gồm; nhưng không giới hạn: tên, địa chỉ thư điện tử, công ty, chức vụ, vị trí công việc, lĩnh vực công tác, địa chỉ cá nhân của quý vị.

3.    Thu thập thông tin tự động

Khi quý vị truy cập vào website này, chúng tôi có thể sử dụng một số công nghệ tự động (như các phần mềm đo lường, lưu trữ tạm thời thông tin, cookie) để thu thập và lưu trữ một số thông tin nhất định về việc truy cập website của quý vị.

4.    Cookies và các công nghệ liên quan

Cookie là một phần lưu trữ nhỏ dữ liệu được gửi từ website và được lưu trữ tạm thời trên ổ cứng máy tính của người sử dụng trong khi người sử dụng truy cập vào website. Khi người sử dụng truy cập vào cùng một website trong các lần kế tiếp, các dữ liệu cookie có thể được khôi phục bởi website nhằm mục đích thông báo cho người sử dụng lịch sử quá trình hoạt động của họ trên website trong các lần trước.

Để bảo đảm cung cấp cho quý vị những trải nghiệm tốt nhất có thể, chúng tôi sử dụng một số dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba như Facebook, Linkedin. Do đó, khi quý vị truy cập vào một trang thông tin được đăng tải bởi một trong những nền tảng trên, quý vị có thể được cung cấp dịch vụ cookie của các websites này.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc sử dụng cookie bởi bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba từ website này, chúng tôi đề nghị quý vị xem xét kỹ lưỡng các điều khoản về chính sách riêng tư và quy định sử dụng cookie của mỗi website để hiểu rõ cách thức thông tin cá nhân của quý vị và cookie được thu thập và sử dụng bởi bên thứ ba.

5.    Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để liên hệ với quý vị, phân tích việc sử dụng website của quý vị nhằm mục đích cung cấp cho quý vị các thông tin liên quan, tin tức và các chương trình khuyến mại nếu có cũng như nâng cao chất lượng nội dung của website phù hợp với các yêu cầu của quý vị.

Vietnam Tourism Research cam kết sẽ không bán, cho thuê, chia sẻ hay tiết lộ các thông tin cá nhân của quý vị cho bất kì người nào khác hay các công ty khác trừ trường hợp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Trong trường hợp này, các thông tin các nhân của quý vị được thu thập bởi chúng tôi theo các điều khoản và mục đích ở trên có thể sẽ được cung cấp cho bên thứ ba là những đơn vị cam kết tuân thủ các quy định về sử dụng thông tin cá nhân theo đúng các điều khoản được quy định trong Tuyên bố chính sách về quyền riêng tư này, cho cùng mục đích sử dụng. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân của mình, quý vị đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của quý vị theo các điều khoản được quy định ở trên.

Chúng tôi cũng cung cấp cho ngưởi sử dụng website của chúng tôi quyền đăng kí để nhận các cập nhật thông tin từ chúng tôi. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp một số thông tin cá nhân nhất định. Phụ thuộc vào nội dung người dùng chọn lựa đăng kí, các cập nhật thông tin của chúng tôi có thể bao gồm một phần hoặc toàn bộ những thông tin sau: Bản tin tuần hoặc ngày, các thông tin cập nhật về công ty, và/ hoặc các thông tin khuyến mại khác liên quan. Quý vị có thể từ chối việc nhận bất kì, hoặc tất cả các cập nhật thông tin từ chúng tôi bằng cách chọn đường dẫn “unsubscribe” trên các thư điện tử mà chúng tôi gửi cho quý vị.

6.    Lưu trữ và An ninh

Thông tin cá nhân được thu thập trên website được thực hiện bởi Vietnam Tourism Research. Chúng tôi cam kết sẽ có các nỗ lực hợp lý để bảo vệ các thông tin cá nhân được lưu trữ bởi chúng tôi cho các trường hợp mất, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ trái phép, thay đổi hay phá hoại.

7.    Website của bên thứ ba

Website này có thể chứa đựng một số đường dẫn hyberlinks đến các website của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm nào liên quan đến nội dung đăng tải của các website của bên thứ ba hay cách thức các website đó thu thập, lưu trữ, sử dụng và phân phối bất kì thông tin cá nhân nào mà quý vị cung cấp. Khi truy cập vào website được cung cấp bởi bên thứ ba từ các đường dẫn hyberlinks hiển thị trên website của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị quý vị xem xét kỹ lưỡng các quy định về chính sách quyền riêng tư của các website đó để hiểu rõ cách thức các thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp sẽ được thu thập, lưu trữ, sử dụng và phân phối.

8.    Các thay đổi liên quan tới chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu toàn quyền, một cách vô điều kiện, quyền cập nhật, xét lại chính sách về quyền riêng tư này ở bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi liên quan tới chính sách về quyền riêng tư này sẽ có hiệu lực ngay lập tức một khi được đăng tải trên website. Xin vui lòng xem xét thường xuyên chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi để cập nhật các thay đổi mới nhất. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website của chúng tôi hoặc nếu bạn cung cấp bất kì thông tin cá nhân nào sau thời điểm chúng tôi đăng tải các thay đổi liên quan tới chính sách về quyền riêng tư này, điều đó có nghĩa là bạn đã chấp thuận tất cả các thay đổi liên quan đến chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Tuyên Bố Chính Sách Về Quyền Riêng Tư này, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.