VTR Seminar Series 2022: Dự kiến các chuyên đề nghiên cứu du lịch của VTR năm 2022

CÁC CHUYÊN ĐỀ DỰ KIẾN NĂM 2022

Mạng lưới Nghiên cứu Du lịch Việt Nam xin trân trọng mời sự đóng góp của các diễn giả qua các công trình và kinh nghiệm nghiên cứu nhằm thúc đẩy hoạt động học thuật của mạng lưới ở Việt Nam.

Hiện nay, VTR đang liên hệ các diễn giả, dự kiến mỗi tháng sẽ có 1-2 chuyên đề do những chuyên gia trong lĩnh vực du lịch và liên ngành du lịch chia sẻ.

Tháng Diễn giả Nội dung Hình thức
3 TS. Quảng Đại Tuyên

TS. Nguyễn Văn Hoàng

Khoa Du lịch

Trường ĐH Văn Lang

Công bố Việt trên tạp chí quốc tế trong lĩnh vực Du lịch

Toạ đàm:

Các thách thức và giải pháp trong việc công bố nghiên cứu du lịch trên các tạp chí quốc tế

Offline

4 PGS. TS. Emmanuelle Peyvel

IRASEC

Hill stations and tourism development in Vietnam

Offline

5 TS. Võ Thị Nga

Khoa Du lịch

ĐH Hoa Sen

Sẽ cập nhật lại Offline
6 PGS. TS Nguyễn Ngọc Thơ

Khoa Văn hoá học

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM

Sẽ cập nhật lại Offline
7 TS. Santhipharp

Thái Lan

Sẽ cập nhật lại Online
8 TS. Võ Thanh Tân

Department of Marketing, Excelia Group, CERIIM & CEREGE (EA 1722), La Rochelle, France

Kinh nghiệm công bố nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế Online
9 TS. Alang Thớ

Khoa Quản trị kinh doanh

ĐH Quốc tế TP.HCM

Doing Indigenous Research in Vietnam Public Sector Organisations: Challenges and Recommendations Offline
10 TS. Trần Cẩm Thi

Khoa Du lịch & Sức khoẻ

ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

Sẽ cập nhật lại Offline
11 TS. Nguyễn Lê Vinh

ĐH Kinh tế UEH

Sẽ cập nhật lại Offline
12 TS. Nguyễn Minh Huân

Khoa KHXH&NV

ĐH Tôn Đức Thắng

The missing links of Vietnam’s tourism to become an attractive and competitive tourist destination Offline