Th.S Dương Ngọc Thắng trưởng thành từ chương trình đào tạo song ngữ tiếng Pháp và hoàn thành cao học ngành Quản trị khách sạn tại đại học Perpignan Via Domitia – Pháp trước khi trở thành giảng viên ngành du lịch từ năm 2007 đến nay. Bên cạnh kinh nghiệm giảng dạy, Th.S Dương Ngọc Thắng còn có kinh nghiệm quản lý chương trình đào tạo khi từng trải qua vị trí trưởng bộ môn Quản trị khách sạn tại đại học Văn Lang, phụ trách chương trình 2 văn bằng giữa Văn Lang và Perpignan cũng như hiện tại đang là Giám đốc chương trình đào tạo ngành quản trị khách sạn – Khoa Du lịch – Trường Kinh Doanh – Đại học UEH.

Hướng nghiên cứu chính của Th.S Dương Ngọc Thắng là những nghiên cứu mang tính ứng dụng trong 2 lĩnh vực: đào tạo nguồn nhân lực du lịch và quy hoạch thể thao biển.