Tốt nghiệp cử nhận chuyên ngành Quản trị Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Hoa Sen và tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Du lịch, Khách sạn và Nhà hàng tại Trường Kinh doanh Quốc tế GBSB, Tây Ban Nha.

Hiện đang là Giám đốc điều hành (Managing Director) của công ty TNHH Hướng dẫn Sài Gòn (Decent Guide Saigon). Cùng với 8 năm kinh nghiệm hoạt động với vai trò Hướng Dẫn Viên và các vị trí then chốt trong thị trường Du lịch Quốc tế (Inbound và Outbound), đã nắm bắt các xu hướng phát triển, đổi mới trong giáo dục và sự cải tiến không ngừng trong phương pháp giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo ra môi trường học tập cọ sát thực tiễn.

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm, bao gồm:

  1. Du lịch và công nghệ
  2. Du lịch và truyền thông
  3. Kinh doanh Du lịch