TS. Nguyễn Văn Hoàng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Địa lý du lịch năm 2001 và nhận bằng thạc sĩ chuyên ngành Sử dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên năm 2007 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM trước khi tham gia chương trình nghiên cứu sinh tại Đại học Hiroshima, Nhật Bản từ năm 2014 đến 2019. TS. Hoàng hiện là giảng viên tại Khoa Du lịch- Trường Đại học học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Các hướng nghiên cứu của anh ấy chủ yếu tập trung vào du lịch và xoá đói giảm nghèo, phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững, đặc biệt tại các khu bảo tồn thiên nhiên, vùng biển, đảo. Cho đến thời điểm hiện tại, TS Hoàng đã công bố một số bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, trong đó có những công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI/SCOPUS chẳng hạn như: Tourism Planning & Development, Tourism in Marine Environments, Parks. TS Hoàng cũng đang tham gia giảng dạy một số môn học liên quan đến du lịch bền vững, quy hoạch du lịch và địa lý du lịch.