Tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Nhân học Du lịch của trường Đại học Queensland, Úc. Trước đó, ông đã hoàn thành chương trình thạc sĩ về Nhân học ứng dụng tại Đại học Hawaii-Manoa, Hoa Kỳ và chương trình cử nhân Nhân học tại trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh.

Ông từng công tác ở Trung tâm Nghiên cứu Văn hoá Chăm, Sở Văn hoá – thể dục – thể thao Ninh Thuận, Khoa Du lịch – Trường Đại học Hoa Sen. Hiện nay, ông là giảng viên của Khoa Du lịch – Trường Đại học học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)

Với mong uớc tạo được mạng lưới học thuật và năng cao năng lực nghiên cứu cùng các đồng nghiệp, từ khi về Việt Nam sau khi kết thúc chương trình thạc sĩ tại Mỹ, ông đã thành lập CLB Những nhà Nhân học trẻ Việt Nam và đã tạo được một mạng lưới rất rộng với sự tham gia của nhiều GS, TS và các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên trong lĩnh vực Nhân học, văn hoá, và xã hội học. Các cách tiếp cận nghiên cứu của ông luôn có sự kết hợp khoa học liên ngành giữa Nhân học và Du lịch. Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm, bao gồm: Di sản văn hoá Champa, Du lịch di sản, Phát triển du lịch bền vững và Những vấn đề đương đại của Nhân học và Du lịch.