TS. Trần Cẩm Thi hiện đang là Trưởng Khoa Du lịch, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Hướng nghiên cứu chính của bà là về quản lý điểm đến du lịch, chuyên về phát triển sản phẩm và quản lý dòng khách tham quan nhằm hướng tới việc phát triển bền vững của điểm đến, cân bằng lợi ích giữa các bên liên quan.

Ngoài ra, bà tham gia các dự án về phát triển điểm đến tại Thành phố Hồ Chí Minh, như Dự án xây dựng điểm tham quan Vietnam Silver House tại Quận 5, Dự án về phát triển điểm tham quan tại Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Du lịch tại Université de Toulouse – Le Mirail (Pháp) vào năm 2006, và Tiến sĩ ngành Địa lý tại Communauté Université Grenoble Alpes (Pháp) năm 2017 với chủ đề về Du lịch di sản.