Hội nghị Quốc tế: “𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗, 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞”

TRƯỜNG DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ | TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ: “𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗, 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐍𝐃 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐋𝐈𝐄𝐍𝐂𝐄”
Một Sự kiện quan trọng sắp được diễn ra ngay trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp.
Hội nghị Quốc tế: “𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗, 𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐀𝐧𝐝 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞” do Trường Du lịch – Đại học Huế sẽ tổ chức vào lúc:
⏰ Time: 𝟗:𝟎𝟎 – 𝟏𝟕:𝟎𝟎 | 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟑 𝐍𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐
🏫 Add: 𝟐𝟐 Lâm Hoằng | Vỹ Dạ | Tp. Huế
Với sự tham gia của nhiều nhà Khoa học, các Chuyên gia đầu ngành và uy tín trong nước và quốc tế về lĩnh vực du lịch.
Đây sẽ là cơ hội tốt để các quý thầy cô giáo và những người quan tâm có dịp được kết nối, chia sẻ thông tin về lĩnh vực du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cùng với các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước.
👆𝐇𝐚̃𝐲 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉:
May be an image of text
May be an image of text that says '0.808.DEAD10 DÜBLIN School of Hospitality and Tourism Hue University cordially invite you the international conference: INTERNATIONAL CONFERENCE: "COVID-19, DIGITAL TRANSFORMATION AND TOURISM RESILIENCE" COVID-19, DIGITAL TRANSFORMATION AND TOURISM RESILIENCE TRƯỜN Time: 9h-17h, Tuesday March 2022 Venue: INVITATION 22 Lam Hoang, Hue City, Vietnam Link Zoom For online participation: available the attached programme We are delighted welcoe you o the Conference! Best regards The Organizing Committee Contact: huht@hueuni.edu.vn +84 906531505 (Ms. Van)'No photo description available.
May be an image of text