Tạp chí Tourism Management

BQT Vietnam Tourism Research xin trân trọng giới thiệu đến quý đồng nghiệp một tạp chí đầu ngành về du lịch trên thế giới hiện nay:

Tourism Management

Quản lý du lịch là tạp chí học thuật hàng đầu tập trung vào việc quản lý, bao gồm lập kế hoạch và chính sách, du lịch và lữ hành. Tạp chí có cách tiếp cận liên ngành trong việc xem xét du lịch quốc tế, quốc gia và khu vực cũng như các vấn đề quản lý cụ thể.

Nội dung của tạp chí phản ánh cách tiếp cận tích hợp của nó – bao gồm các bài báo nghiên cứu chính, tiến bộ trong nghiên cứu du lịch, nghiên cứu điển hình, ghi chú nghiên cứu, thảo luận về các vấn đề hiện tại và đánh giá sách. Là một tạp chí học thuật, tất cả các bài báo được xuất bản phải đóng góp vào sự tiến bộ về mặt lý thuyết và/hoặc phương pháp luận, ngoài ra còn có ý nghĩa cụ thể đối với chính sách / quản lý du lịch.

Các chủ đề và quan điểm sáng tạo thách thức các mô hình truyền thống được hoan nghênh để thúc đẩy ranh giới tri thức của quản lý du lịch.

  • Hệ số Tác động của tạp chí này là 10,967, xếp hạng 4 trong số 125 trong Nghiên cứu Môi trường
  • Với việc tạp chí này được lập chỉ mục trong 10 cơ sở dữ liệu quốc tế, bài báo đã xuất bản của các tác giả có thể được các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đọc và trích dẫn

Quản lý Du lịch là một tạp chí bao gồm các chuyên mục liên quan đến Phát triển (Q1); Chiến lược và Quản lý (Q1); Quản lý Du lịch, Giải trí và Khách sạn (Q1); Giao thông vận tải (Q1).

Tạp chí được xuất bản bởi Elsevier Ltd.. Xếp hạng tổng thể của Quản lý Du lịch là 551. ISSN của tạp chí này là / là 2615177

Link: https://www.journals.elsevier.com/tourism-management