VTR Seminar Series số 6: Triển vọng về Du lịch có trách nhiệm ở Đông Nam Á

Chuyên đề Seminar lần thứ 6 trong Seminar Series năm 2022 do VTR tổ chức. Khoa Du lịch của trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH) đăng cai tổ chức và  Cộng đồng Du lịch Có Trách nhiệm (WAFORT) cùng phối hợp cho Seminar series #6 này. 

  • Chủ đề: Triển vọng về Du lịch có trách nhiệm ở Đông Nam Á & Giới thiệu tạp chí chuyên ngành du lịch.
  • Diễn giả: PGS. TS. Hiram Ting, Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học UCSI, Malaysia. GĐ TT Du lịch Có trách nhiệm Borneo
  • Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Quyết Thắng, Trưởng Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
  • Điều phối: Nguyễn Văn Hoàng & TS. Quảng Đại Tuyên, Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
  • Đồng phối hợp: Ông Nguyễn Ngọc Toản – nhà sáng lập tổ chức WAFORT Việt Nam
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh

Thông tin địa điểm và thời gian:

  • Địa điểm:Phòng B2.09, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH), 475A Điện Biên Phủ, P25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
  • Thời gian:14:00 – 16:00 ngày 20/10/2022
  • Link đăng ký: https://forms.gle/E7ccuUcnwdAwjBdL8

 

VTR xin trân trọng kính mời quý đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu, học viên cao học và sinh viên đến tham dự và thảo luận. Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến mảng du lịch có trách nhiệm, chúng ta có thể đặt thêm nhiều câu hỏi về công bố trên các tạp chí.

Thông tin diễn giả:

Hiram là Giáo sư tại Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học UCSI (Cơ sở Sarawak), Malaysia. Ông cũng là Phó Chủ tịch của Học giả MAG (Tiếp thị tại Châu Á) và Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Sarawak (SRS), một tổ chức phi chính phủ học thuật được thành lập để đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ và cung cấp các nền tảng cho mạng lưới và hợp tác giữa các học giả, các nhà thực hành và cộng đồng. Là Tổng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Châu Á (AJBR, được lập chỉ mục trong SCOPUS, được liệt kê trong ERA, được xếp hạng trong ABDC), Tổng biên tập của Tạp chí Quản lý Du lịch Có trách nhiệm, đồng thời là Ban Cố vấn và Thành viên Ban Biên tập của một số tạp chí trong nước và quốc tế, chẳng hạn như Tạp chí Tiếp thị Toàn cầu, Tạp chí Hành vi Người tiêu dùng và Tạp chí Thực phẩm Anh, ông đã tích cực tham gia vào các dự án tư vấn và nghiên cứu hành vi đa ngành, bao gồm các chủ đề và vấn đề liên quan đến tiếp thị thế hệ, hành vi tiêu dùng, giáo dục, du lịch, khách sạn và quản lý. Các bài báo của ông được xuất bản trên các tạp chí được lập chỉ mục, bao gồm Nghiên cứu Internet, Tạp chí Tiếp thị Châu Âu, Quản lý Du lịch, Tạp chí Quốc tế về Quản lý Khách sạn Đương đại, Kinh tế Du lịch, Tiếp thị Trí tuệ và Kế hoạch, Tạp chí Bán lẻ và Dịch vụ Tiêu dùng và Nghiên cứu Chỉ số Xã hội. Ông từng là Biên tập viên khách mời của một số tạp chí SSCI / SCOPUS, bao gồm Tạp chí Thực phẩm Anh, Tạp chí Nhân lực Quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Khách sạn và Du lịch, Tạp chí Hành vi Người tiêu dùng, Người tiêu dùng trẻ và Tạp chí Kinh doanh Châu Âu. Với niềm đam mê nghiên cứu của mình, ông ấy đã 9 lần giành được giải thưởng báo chí hay nhất, giải thưởng dành cho nhà nghiên cứu dịch vụ trẻ tuổi vào năm 2014 và giải thưởng Emerald Literati vào năm 2018. Ông đã được bổ nhiệm làm Đại sứ EMERALD đầu tiên và hiện tại duy nhất ở Đông Á, làm việc chặt chẽ với các nhóm ở Châu Á, Châu Úc và Vương quốc Anh.

 Tóm tắt Chủ đề

Bên cạnh những đóng góp tích cực từ du lịch mang lại thì vẫn còn đó những tác động tiêu cực đối với môi trường, kinh tế, văn hoá – xã hội tại các điểm điến. Mặc dù du lịch bền vững có một tầm quan trọng lớn và không thể phủ nhận, tuy nhiên du lịch bền vững đã trở thành một câu cửa miệng, một “buzzword” đôi khi mơ hồ và khó khiểu. Vấn đề chính là liên quan đến các địa phương, các điểm đến du lịch có những ưu tiên, chính sách phát triển du lịch không giống nhau. Trong khi các diễn ngôn về phát triển bền vững trong du lịch tiếp tục được thảo luận phần lớn là vì sự chính đáng, tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm, một hình thức của du lịch bền vững. Du lịch có trách nhiệm là một lời kêu gọi hành động quan trọng, khẩn cấp và có ý nghĩa, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì phát triển và phục hồi du lịch là điều cần thiết đối với nền kinh tế của khu vực đang phát triển, việc quản lý các ưu tiên và khai thác quan hệ đối tác giữa các bên liên quan một cách có trách nhiệm ngày càng trở nên quan trọng. Với tư cách là các học giả và cư dân ở Đông Nam Á, quan điểm của nhà nghiên cứu sẽ cung cấp một số hiểu biết sâu sắc về du lịch có trách nhiệm ở khu vực này. Ngoài ra, một phương pháp tiếp cận định tính thông qua khảo sát trực tuyến đã được thực hiện để khơi gợi nhận thức của các học giả du lịch, các nhà thực hành và du khách thường xuyên về du lịch có trách nhiệm. Sau đó, một khung nghiên cứu đã được đề xuất để nêu rõ du lịch có trách nhiệm là gì trong bối cảnh Đông Nam Á. Bên cạnh đó Seminar lần này cũng sẽ được diễn giả với tư cách là tổng biên tập của tạp chí Journal of Responsible Tourism Management sẽ cung cấp những thông tin tổng quan về công bố quốc tế trong lĩnh vực du lịch và giới thiệu chi tiết về tạp chí này. Đây sẽ là cơ hội quý báu cho các nhà nghiên cứu trẻ có thêm sự lựa chọn tạp chí chuyên ngành uy tín để công bố kết quả nghiên cứu của mình.