VTR Seminar Series số 9: How to prepare a good research proposal

Chuyên đề Seminar lần thứ 9 trong Seminar Series năm 2023 do VTR tổ chức cùng với sự tham gia của Cộng đồng Du lịch Có Trách nhiệm (WAFORT).

  • Chủ đề: How to Prepare a Good Research Proposal: Sharing of Guidelines and Experiences
  • Diễn giả: PGS. TS. Hiram Ting, Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học UCSI, Malaysia. GĐ TT Du lịch Có trách nhiệm Borneo
  • Điều phối: TS. Nguyễn Văn Hoàng – VTR
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt

Thông tin địa điểm và thời gian:

 

VTR xin trân trọng kính mời quý đồng nghiệp, các nhà nghiên cứu, học viên cao học và sinh viên đến tham dự và thảo luận. Bên cạnh những câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm làm đề cương nghiên cứu, chúng ta có thể đặt thêm nhiều câu hỏi về công bố trên các tạp chí.

Thông tin diễn giả:

Hiram là Giáo sư tại Khoa Quản lý Khách sạn và Du lịch, Đại học UCSI (Cơ sở Sarawak), Malaysia. Ông cũng là Phó Chủ tịch của Học giả MAG (Tiếp thị tại Châu Á) và Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Sarawak (SRS), một tổ chức phi chính phủ học thuật được thành lập để đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ và cung cấp các nền tảng cho mạng lưới và hợp tác giữa các học giả, các nhà thực hành và cộng đồng. Là Tổng biên tập của Tạp chí Nghiên cứu Kinh doanh Châu Á (AJBR, được lập chỉ mục trong SCOPUS, được liệt kê trong ERA, được xếp hạng trong ABDC), Tổng biên tập của Tạp chí Quản lý Du lịch Có trách nhiệm, đồng thời là Ban Cố vấn và Thành viên Ban Biên tập của một số tạp chí trong nước và quốc tế, chẳng hạn như Tạp chí Tiếp thị Toàn cầu, Tạp chí Hành vi Người tiêu dùng và Tạp chí Thực phẩm Anh, ông đã tích cực tham gia vào các dự án tư vấn và nghiên cứu hành vi đa ngành, bao gồm các chủ đề và vấn đề liên quan đến tiếp thị thế hệ, hành vi tiêu dùng, giáo dục, du lịch, khách sạn và quản lý.

Các bài báo của ông được xuất bản trên các tạp chí được lập chỉ mục, bao gồm Nghiên cứu Internet, Tạp chí Tiếp thị Châu Âu, Quản lý Du lịch, Tạp chí Quốc tế về Quản lý Khách sạn Đương đại, Kinh tế Du lịch, Tiếp thị Trí tuệ và Kế hoạch, Tạp chí Bán lẻ và Dịch vụ Tiêu dùng và Nghiên cứu Chỉ số Xã hội. Ông từng là Biên tập viên khách mời của một số tạp chí SSCI / SCOPUS, bao gồm Tạp chí Thực phẩm Anh, Tạp chí Nhân lực Quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Khách sạn và Du lịch, Tạp chí Hành vi Người tiêu dùng, Người tiêu dùng trẻ và Tạp chí Kinh doanh Châu Âu. Với niềm đam mê nghiên cứu của mình, ông ấy đã 9 lần giành được giải thưởng báo chí hay nhất, giải thưởng dành cho nhà nghiên cứu dịch vụ trẻ tuổi vào năm 2014 và giải thưởng Emerald Literati vào năm 2018. Ông đã được bổ nhiệm làm Đại sứ EMERALD đầu tiên và hiện tại duy nhất ở Đông Á, làm việc chặt chẽ với các nhóm ở Châu Á, Châu Úc và Vương quốc Anh.

Tóm tắt nội dung: 

Viết một đề cương nghiên cứu tốt là điều cần thiết cho các sinh viên đang theo học chương trình Tiến sĩ và Thạc sĩ vì đây là bước đầu tiên để thực hiện nghiên cứu. Một đề cương nghiên cứu là một tài liệu mô tả các mục tiêu của dự án nghiên cứu, các câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả dự kiến ​​và tác động tiềm năng. Nó được sử dụng để thuyết phục cơ quan tài trợ hoặc người hướng dẫn học thuật rằng dự án nghiên cứu đáng được thực hiện.
Một đề cương nghiên cứu được viết tốt có thể tăng cơ hội nhận được tài trợ hoặc phê duyệt cho dự án nghiên cứu. Nó cũng là cách để sinh viên chứng tỏ hiểu biết của họ về lĩnh vực nghiên cứu, khả năng xác định khoảng trống nghiên cứu và kỹ năng nghiên cứu của họ. Ngoài ra, một đề cương nghiên cứu tốt có thể phục vụ như một lộ trình cho dự án nghiên cứu và cung cấp một cấu trúc rõ ràng cho sinh viên theo đuổi.